Membran

Membran vid benersättning

Humanus Dental säljer både resorberbara membran och icke-resorberbara membran från ett antal utvalda leverantörer.

Resorberbara membran

RCM6 Resorberbart kollagenmembran

 

 

 

 

RCM6 är ett av marknadens mest slitstarka membran och har en resorptionstid på sex månader om god förslutning uppnås. Membranets kollagen av typ 1, ytterst rent och är framställt från hälsenor av kalv. Membranet har precis rätt vävstorlek för att effektivt hindra nedväxt av epitel samtidigt som benersättningsmaterialet hålls på plats permanent.

RCM6 membran hos Humanus Dental

conFORM Resorberbart kollagenmembran

 

 

 

 

conFORM är ett mycket uppskattat membran som används vid benersättning där uppbyggnadens storlek är extra viktig eller om ett membran ex. behöver  böjas kring en tand. Detta fungerar utmärkt då conFORM i uppblött form inte har något strukturellt minne.  Kollagenet är av typ 1, ytterst rent och är framställt från hälsenor av kalv. Membranet har precis som RCM6 rätt vävstorlek för att effektivt hindra nedväxt av epitel samtidigt som det permanent håller benersättningsmaterialet på plats.

conFORM membran hos Humanus Dental

 VICRYL Resorberbara membran

Vicrylmembran är resorberbara membran som består av en vävd duk med tunna fibrer, precis som den välkända Vicrylsuturen. Storleken tillåter passage av vätska men håller ute större vävnadsceller. Vicrylmembran levereras tillsammans med en fastsatt ligatur.

Vicryl-membran hos Humanus Dental

Icke-resorberbara membran

Titanmembran /titannät

 

 

 

 

 

 

Titanmembran /titannät används då man vill bygga ut volym och det inte räcker med ett resorberbart membran. Titanmembran kan fixeras på plats vid behov men behöver avlägsnas med en extra operation.

Titanmembran hos Humanus Dental